Brønnøyleden tas inn i Nasjonal transportplan

Senterpartiet fikk med seg et flerall i transportkomiteen på å ta Brønnøyleden inn i Nasjonal transportplan (NTP). Nå håper havnesjef Sølvi Kristoffersen og Aasa Storlien i Brønnøy senterparti at tiden er kommet.
Nyheter

Sp-stortingsrepresentant Siv Mossleth, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget har arbeidet med saken over tid, og mandag formiddag fikk hun et flertall i komiteen med på å ta med følgende merknad i sin innstilling til nasjonal transportplan: