Brønnøy lyser ut stillingen som leder for plan og utvikling

Gunvald Eilertsen har arbeidet i Brønnøy kommune siden 1979. Nå blir han pensjonist.

Som leder for plan ut og utvikling i Brønnøy kommune har Gunvald Eilertsen behandlet mange store byggeprosjekter. Her er han på befaring i Havnekvartalet i 2006.  Foto: Lise Fagerbakk

Nyheter

Brønnøy har lyst ut stillingen som leder for plan og utvikling i kommunen, med søknadsfrist 23. juni.