Brønnøy gikk nesten 30 millioner i minus i 2020

Kommunedirektøren la fram et dystert årsregnskap for 2020 til politikerne i driftsutvalg I tirsdag, og skrev ut sterk medisin i forkant av budsjettarbeidet for neste år.

Konstituert kommunedirektør Frank Nilssen (f.v.) redegjorde for 2020-regnskapet for områdeleder oppvekst Terje Heggheim, Liv Solli (SV), Liv Astrid Bang (V), Liv Kristin Trælnes (Sp), Janitha Singdahlsen (H), Rune Moe (H), Synnøve Øverås Dalen (Sp) og politisk konsulent Stig Høyvik.    Foto: Jøran Horn

Nyheter

Årsregnskapet var ikke helt ferdig, men driftsutvalg I fikk presentert de store linjene i det siste møtet før sommerferien av konstituert kommunedirektør Frank Nilssen.