Kommunedirektøren foreslår at Torghatten-millioner settes på fond

Onsdagens driftsutvalg II-møte blir første behandling av hvordan Brønnøy skal bruke gevinsten fra salget av Torghatten-aksjene.

Konstituert kommunedirektør Frank Nilssen skriver at en kapitalforvaltning av pengene gir en bruk over generasjoner.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Brønnøy kommune fikk inn 85 millioner kroner på salget av sine Torghatten-aksjer.