Hytteeiere i Sverige tapte karantenestriden

Borgarting lagmannsrett slår fast at karantenekravet for folk som har overnattet på hytta i Sverige, er gyldig. Hytteeierne vurderer å anke til Høyesterett.
Nyheter

– Vi er fryktelig skuffet og egentlig litt sjokkerte. Lagmannsretten har valgt å se bort fra tingrettens dom, som ga oss medhold i at det må begrunnes bedre hvorfor det skal være karanteneplikt for oss som eier fritidseiendom i Sverige, sier talsperson Heidi Furustøl i Norske Torpare.