Brønnøy blir satt på kartet på verdensutstilling

Campus Blå-konsernet signerte mandag avtale med Innovasjon Norge om deltakelse i Expo-utstillingen i Dubai til høsten - og bygging av en kopi av paviljongen på Toft i 2024.

Ordfører Eilif Trælnes bevitnet at de gamle klassekameratene generalkommissær for Norway Expo 2020 Dubai Ole Johan Sandvær og styreleder Paul Birger Torgnes i Campus Blå Norsk havbrukssenter signerte avtalen om A-partnerskap.   Foto: Jøran Horn

Nyheter

Verdensutstillingen åpner 1. oktober - ett år forsinket på grunn av pandemien. Norges deltakelse ledes av en brønnøyværing.