Naboklage på vedtaket om Toft næringsområde

Gunn Sæther har klaget på vedtaket 12. mai.

Slik ser skissene ut for landbasert oppdrett ved Toft. Merk at dette er prinsippskisser, ikke ferdige planer.  Foto: Aquaculture Innovation AS

Nyheter

Sæther er en av naboene som sendte inn negstiv høringsuttalelse om detaljreguleringen av Toft næringsområde da saken var ute på høring.