Oppdrett på Toft gir befolkningsøkning på 6 prosent, ifølge Sintef-rapport

På oppdrag fra utbyggerne har Sintef regnet på ringvirkningene av landbasert oppdrett på Toft.

Her, like ved Toft, kan det bli landbasert opprett i stor stil. Ole Aas Skålnes og Rolf Nordmo arbeider med planene.nene.  Foto: Matti Riesto

Nyheter

Da planene om landbasert oppdrett på Toft ble lansert anslo initiativtakerne at de ville gi 200 nye arbeidsplasser.