Derfor måtte man bytte medlemmer i kontrollutvalget

Ansatte i kommunen er ikke valgbare til kontrollutvalget.

Leon Aune (Ap) ble valgt til leder i kontrollutvalget.  Foto: Matti Riesto

Nyheter

Under onsdagens kommunestyremøte ble det valgt nye medlemmer til kontrollutvalget i Brønnøy kommune. Kontrollutvalgets medlemmer velges i to grupper, en på tre medlemmer og to vara for posisjonen (Sp, H og Frp) og en på to medlemmer og fire vara for opposisjonen (Ap, R, SV og V).