Ti personer overtallige, fem av dem tilbudt vaskejobb

Ti ansatte i Sømna kommune har fått tilbud om det kommunen karakteriserer som "annet passende arbeid" .

Det har gått fjorten dager siden HR-sjef Torill Henstein orienterte formannskapet i Sømna 21. april, og det har vært avholdt flere møter med de berørte. - Jeg har ikke fått noen signaler på at noen av dem vil reise klage eller sak mot kommunen, sier Henstein til BAnett fredag.   Foto: Skjermdump fra streamet formannskapsmøte 21. april på Teams

Det må jeg være helt ærlig på; det er ingen assistent som hopper i taket fordi man får tilbud om renholdsstilling

HR-sjef Toril Henstein i Sømna kommune
Nyheter

En nedbemanning på 7,88 årsverk er gjennomført i Sømna kommune. I en prosess hvor arbeidsgiver og tillitsvalgte har vært involvert har kommunen funnet overtallighet i skoler og barnehager av assistent/fagarbeidere, sekretær og kantinepersonell. Ti ansatte har fått tilbud om det kommunen karakteriserer som "annet passende arbeid" .