Forbedringsprosjekt ser på eldres helsetilbud

Det er vanlig å arbeide atskilt med fysisk helse og psykisk helse og rus. Etter å ha holdt på med et forbedringsprosjekt, tar psykologspesialist Synnøve Steiro Simonsen og klinisk vernepleier Helen Johansen til orde for nytenking.
Nyheter

De to har arbeidet med et forbedringsprosjekt mellom psykisk helse og det medisinske området. De er ikke i tvil om at det er rom for forbedringer og nytenkning når det gjelder å tilby helsetjenester til eldre som har sammensatte vansker og behov.