Brønnøysund under hakekorset

Okkupasjon og partidiktatur – i nyordningens tjeneste

5. august 1940 var det folksomt ved den gamle gressbanen i Brønnøysund. Kampen var av det spennende og målrike slaget. Etter full tid var det uavgjort, så det måtte ekstraomganger til. Det «gjestende» laget bestående av tyske soldater vant til slutt 8–6. BIL hadde invitert til kamp – fotballkamp.

Tyske soldater fotografert på trappa til Folkeskola i Brønnøysund.  Foto: Franz Affolderbach

Nyheter

Da 2. verdenskrig brøt ut i september 1939 erklærte Norge seg nøytral. Det hindret ikke at vi ble angrepet av Tyskland 9. april 1940. Det var verdens første kombinerte luft, sjø- og landangrep. Overfallet, med kodenavn Unternehmen Weserübung, var inntil da også den største militære sjøoperasjon i historien. Steinkjer, Namsos, Bodø og Narvik samt flere andre byer og tettsteder ble bombet til rykende ruiner. Sør-Helgeland hadde minimal føling med krigshandlingene. Krigen hadde vart i nesten to måneder da det første tyske framstøtet kom mot Sør-Helgeland.