BA-gjesten

Brannmann Bjørn gir seg etter 26 år

Utviklingen siden han begynte i brannvesenet på midten av nittitallet har vært enorm.

BA-gjesten Bjørn Rottem  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Bjørn Rottem har gått gradene i Brønnøy brann- og redningsvesen. Han begynte som brannkonstabel, og er nå utrykningsleder for sitt vaktlag. Brannvesenet har en særaldersgrense på 60 år, men etter det har han tatt ett år om gangen. Nå går han av med pensjon fra brannvesenet, men fortsetter i jobben hos TTS bil- og dekksenter.