Ap vil ta turområde ut av Reinfjord lille-salget

Gruppeleder Siv Aglen har levert interpellasjon på vegne av partiet til kommunestyremøtet 12. mai.
Nyheter

I interpellasjonen viser Aglen til kommunestyrevedtak 19/20, hvor kommunedirektøren gis fullmakt til å iverksette prosess med utskilling av landbruksareal og skog fra eiendommen Reinfjord Lille med sikte på salg.