Anbefaler godkjenning med innsigelse på Toft

Plansjef Gunvald Eilertsen ønsker å godkjenne detaljreguleringen for Toft med innsigelse fra statsforvalteren, slik at saken lander på departementets bord.

Onsdag skal formannskapet vurdere plansjefens innstilling om å godkjenne planene med innsigelse, slik at de ender opp hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Foto: Aquaculture Innovation AS

Nyheter

Det kommer frem i kommunedirektørens innstilling til formannskapet i Brønnøy onsdag.