Minst 60 millioner for å asfaltere alt i Brønnøy

Men da er det ikke tatt hensyn til én detalj.

Teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen under et møte i driftsstyre II tidligere. Her med ordfører Eilif Trælnes i forgrunnen.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Fylkeskommunens veier, kanskje særlig Fv 17 og Fv 76, får mye oppmerksomhet i nyhetsbildet på Sør-Helgeland. Man snakker nok mindre om de kommunale veiene.