Ap vil lage plan for å redusere milliardetterslep på fylkesveier

Arbeiderpartiet har utarbeidet en egen vekstplan for Nord-Norge for å redusere befolkningsnedgangen i nord.

Britt Helstad er en av mange ordførere i Nordland som er frustrert over dårlig vedlikehold av fylkeskommunale veier. Nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran går til valg med en egen vekstplan for Nord-Norge der reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier er en del av planen.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Foran høsten storingsvalg har Arbeiderpartiet laget en vekstplan for Nord-Norge hvor det er satt av ni punkter som er løftet frem. Den gjennomgående røde tråden er flere arbeidsplasser i nord.