Brønnøysund under hakekorset

Nazi-regimets villige tjenere - torturister, angivere og spioner

Den 7. mai 1945, dagen før frigjøringen, forlot fem menn i all hast Mosjøen. De bega seg sørover mot de øde fjell- og skogstrekningene sør i Vefsn. Mennene var kledd i sivile klær, men hadde pistoler gjemt på kroppen. I sekkene hadde de mat og rikelig med brennevin.

De pågrepne gestapistene føres inn i politihuset i Mosjøen.  Foto: Helgeland Museum

Nyheter

Man kan trygt si at de ikke hadde rent mel i posen, og at de hadde all grunn til å frykte hva framtida skulle bringe hvis de ble værende i Mosjøen. De fem var blant de mest fryktede og hatede på Helgeland. Fire var tyskere og den femte var brønnøyværing.