Nova Sea med ny profil

Ny hjemmeside og logo er laget for havbrukskonsernet på Lovund.

Fra administrasjonsbygg og slakteri på Naustholmen.   Foto: Nova Sea

Nyheter

Den nye profileringen knyttes til at det neste år har gått 50 år siden den første oppdrettslaksen ble satt i sjøen på Lovund, ifølge melding på den nye nettsiden.