Avinor trekker innsigelse på Toft

Statsselskapet sier seg fornøyd etter endring i planbestemmelser.

Merking av luftfartshindre og overbygging av kar er tatt inn i planbestemmelsene for anlegget på Toft.  Foto: Aquaculture Innovation AS

Nyheter

I en e-post til Brønnøy kommune skriver Einar K. Merli, arealplanlegger i Avinor, at man har mottatt reviderte planbestemmelser for området hvor det er planer for landbasert oppdrett. Der er det gjort følgende endringer: