Tosenveien: Fra 90 til 70 til 10 millioner

24. mai 2019 kunne BA melde om en gladmelding fra fylket om Tosenveien. Knappe to år senere er 90 millioner til én parsell redusert til 10 millioner fordelt på to andre veistrekninger.

Nordland fylkeskommune lovte 90 millioner til utbedringer på Tosenveien. Så ble 90 til 70, og nå er pengene ute av økonomiplanen.  Foto: Jan O. Nielsen

Nyheter

Tirsdag spurte fylkestingsrepresentant Stig Tore Skogsholm (H) nestleder Svein Eggevik (Sp) i fylkesrådet i Nordland om hva som hadde skjedd med 70 millioner kroner som var lovet til Tosenveien. Eggesvik svarte at de 70 millionene ikke lenger var med innenfor gjeldende økonomiperiode. Pengene var lovet for å utbedre partiet Lande-Skog på Tosenveien.