Enkelte lengeværende asylsøkere får oppholdstillatelse

Regjeringen innfører en engangsløsning som gir enkelte utlendinger med avslag på asylsøknaden og lang oppholdstid i Norge oppholdstillatelse.
Nyheter

Ordningen gjelder for utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, men som innen 1. oktober vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert.