Se live

Brønnøy stenger alle skoler og barnehager ut uka

Brønnøy kommune stenger alle skolene ut uka.
Nyheter

Ordfører Eilif Trælnes har kalte inn til ekstraordinært kommunestyremøte i Brønnøy klokken 15 tirsdag. Tema for møtet var status for koronautbruddet i kommunen og eventuelle tiltak framover. Det var per tirsdag ettermiddag over 50 smittede i Brønnøy, og kommunen har tidligere meldt at samtlige smittede har den britiske varianten av viruset.

Et enstemmig kommunestyre vedtok å stenge alle skolene og barnehagene i kommunen ut denne uka.

Vedtok å stenge skolene

Mens kommunedirektøren ønsket å ha skolene åpne med rødt nivå, la Høyres Ørjan Moe frem et endringsforslag som innebærer å stenge skolene og barnehagene (eneste endring fra kommunedirektørens forslag er fra og med punkt 3):

1. Det er fortsatt nok usikkerhet rundt siste prøvesvar til å vurdere å beholde det høye tiltaksnivået kommunestyret tidligere har vedtatt. Konstituert kommunedirektør foreslår at tiltaksnivå 5 a vedtas frem til og med torsdag 22. april kl. 24.00. Med følgende forsterkede tiltak som må holde stengt:

 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.

Påbud om å bruke munnbind gjelder når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand

2. Fra og med fredag 23. april går vi over til nasjonalt nivå (se vedlagte link) med følgende unntak:

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med to unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.
 • Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.
 • Dette punktet videreføres til søndag 25. april kl. 24.00 og det vil da være stengt på alle bygg knyttet til disse formålene.

3. Alle skoler inkl. videregående, stenger fra og med onsdag 21. april til og med fredag 23. april.

4. Alle barnehager stenger fra og med onsdag 21. april til og med fredag 23. april.

5. Åpningen av skolene i dag tirsdag 20. april har vist oss betydelige problemer med avvikling av normal skoledrift.

Frykten pga. høy smitte i befolkningen er blant foreldre, ansatte og barn så alvorlig at det i denne sammenhengen må gå foran ønsket om å holde skolene åpen de siste tre dagene av uke 16.

Hjemmeskole med digital undervisning innføres disse tre dagene i uke 16.

Nytt kommunestyre innkalles søndag 25 april for ny vurdering av situasjonen.

Dette forslaget ble vedtatt enstemmig klokken 16.06.

Oversikt over nasjonalt nivå

50 smittede i Brønnøy

Kommuneoverlege Even Thorkildsen sa til kommunestyret at man har flere smittede, og nå er det 50 med påvist smitte i Brønnøy.

– Vi har fått litt flere smittede, vi har 50 som oppholder seg i området nå, og fire innlagt. Jeg kjenner ikke deres situasjon, det er sykehuset som ser deres situasjon. Tre av de siste hadde positiv hurtigtest først, og deretter positiv PCR-test. Åtte var allerede i karantene, to var ikke i karantene. Vi har delvis kontroll, syns jeg, sa Thorkildsen.

Han sa videre at problemet deres ligger rundt noen av karantenegruppene der det ennå pågår sporing, og der det er uavklart.

– Det kan bli flere i grupperingen, vi har testet ganske hardt i dag, og noen testes i morgen. Vi har ikke endelig klarhet før onsdag kveld eller torsdag formiddag, sa han.

Vil åpne alle butikkene

Kommunedirektør Frank Nilssen sa under innledningen av møtet at man legger opp til at alle butikker og en-til-en-tjenester åpnes igjen fra og med fredag morgen.

– Unntaket er fritids- og kulturaktiviteter. Det er fordi de er en kilde til nærkontakter. Derfor foreslår vi at forbudet mot slik aktivitet videreføres til søndag klokken 24.00, sa han.

Han sa videre at man hadde hatt møter om skoler og barnehager, og man har kommet til at administrasjonen anbefalte at alle skoler, inkludert videregående og barnehager, settes på rødt nivå fra og med onsdag morgen.

– Det medfører noen utfordringer, vi har utfordringer med plass, areal og bemanning når vi er på rødt nivå. Det er strengere med avstand og mye oppfølging av barn og ungdom. Noen skoler og barnehager må være stengt i morgen for å få rigge seg til. 1.-4. klasse skal allerede være rigget, der har vi kontroll, videregående skal også være klare. Andre må ha en dag til rigging, sa Nilssen.

Opprinnelig forslag

Kommunedirektørens innstilling til kommunestyret ble ikke vedtatt uendret, den var slik:

1. Det er fortsatt nok usikkerhet rundt siste prøvesvar til å vurdere å beholde det høye tiltaksnivået kommunestyret tidligere har vedtatt. Konstituert kommunedirektør foreslår at tiltaksnivå 5 a vedtas frem til og med torsdag 22. april kl. 24.00. Med følgende forsterkede tiltak som må holde stengt:

 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.

Påbud om å bruke munnbind gjelder når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand

2. Fra og med fredag 23. april går vi over til nasjonalt nivå (se vedlagte link) med følgende unntak:

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med to unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.
 • Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.
 • Dette punktet videreføres til søndag 25. april kl. 24.00 og det vil da være stengt på alle bygg knyttet til disse formålene.

3. Alle skoler inkludert videregående vil fra og med onsdag 21. april til og med fredag 23. april være på rødt nivå. Dette betyr at noen vil få undervisning på skolen med de kriteriene som rødt nivå medfører, mens andre vil få hjemmeundervisning.

4. Alle barnehager vil fra og med onsdag 21. april til og med fredag 23. april være på rødt nivå.

Nasjonal standard


13 nye smittede

Kommunen beklager og sier de har kontroll på koronasituasjonen

Brønnøy kommune opplyser at det er bekreftet 13 nye smittede mandag


Kommunestyret vedtok søndag å holde på nasjonal 5A-standard, men noen ekstra punkter som er strengere enn den nasjonale standarden. Blant annet ved å holde skolene stengt mandag og for elever fra 5. trinn og opp også tirsdag.


Nedstenging av Brønnøy forlenget til midnatt tirsdag

Kommunestyret i Brønnøy har forlenget nedstengingen til og med tirsdag.


Fra og med onsdag skulle Brønnøy i utgangspunktet tilbake til nasjonal standard, som i praksis vil bety en ganske betydelig gjenåpning av samfunnet. Politikerne i kommunestyret skulle altså tirsdag vurdere hvorvidt de ønsker dette, eller eventuelt strengere tiltak for Brønnøy framover.