Utbyggere svarer at naturen på Toft ikke er unik

«Det er tilsvarende naturmangfold de fleste steder i kommunen.», skriver Aquaculture Innovation om statsforvalterens motstand mot landbasert oppdrett-planene på Toft.

Her på Toft, kan det bli landbasert opprett i stor stil. Ole Aas Skålnes og Rolf Nordmo i Aquaculture Innovation har arbeidet med planene.  Foto: Matti Riesto

Nyheter

Det er kommet mange høringssvar til selskapets reguleringsforslag for Toft næringsområde, hvor de ønsker å bygge et gjennomstrømmingsanlegg for oppdrett av laks