Har søkt godkjenning for ny folkehøgskole på nytt

Campus BLÅ gjør et nytt forsøk på å få opprettet en ny folkehøgskole med fem linjer på Toft.

Slik ser man for seg skoleområdet på Toft med Folkehøgskole.  Foto: Concepthus AS

Nyheter

Styreleder Robert Jørgensen har tidligere uttalt at man står klare for å satse 300 millioner kroner på skolen som planlegges med 100 elevplasser fordelt på fem linjer. Campus BLÅ søkte godkjenning i fjor, men nådde ikke opp. I år er det sendt ny søknad innen fristen 1. april. Søknader om folkehøgskole sendes til Utdanningsdirektoratet, og det er Kunnskapsdepartementet som eventuelt godkjenner. En eventuell godkjenning forutsetter at det blir avsatt ekstra midler i statsbudsjettet.