Vil gi dispensasjon til huseier i Storgata

Kommunedirektøren foreslår å gi dispensasjon til å blant annet bygge en garasje med vinterhage over.

Søknaden innebærer at andre etasje tas i bruk som bolig, og at det bygges garasje mot høyre her, med vinterhage over. Kommunedirektøren innstiller på å godkjenne søknaden om dispensasjon i Storgata 21.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Det kommer frem i sakspapirene til formannskapet neste onsdag.