Vega Sjøfarm har stevnet staten i oppdrettssaken

Nå går det mot et rettslig oppgjør om oppdrett ved Hysvær i verdensarvområdet.

Vega Sjøfarm vil etablere et oppdrettsanlegg ved Hysvær innenfor Vegaøyan verdensarvområde og Hysvær/Søla landskapsvernområde. Klima- og miljødepartementet sier nei og nå saksøker oppdrettsselskapet staten.   Foto: Henry Klæboe

Nyheter

Vega Sjøfarm har engasjert Advokatfirmaet Haavind for å fremme deres sak mot staten. I februar sendte advokat Rasmus Asbjørnsen et varsel til Klima- og miljødepartementet (KLD) om at de ville stevne staten for retten om ikke Vega Sjøfarm fikk tillatelse til å etablere en ny lokalitet ved Hysvær.