Ber innstendig om felling av fem skadeotere

Grunneierne i Muddvær tror ikke de berger ærfuglen i år om de ikke får felle oter før hekkesesongen. Får de ikke tillatelse, gir de seg som fuglevoktere.

I Muddvær har oter blitt et stort problem for ærfuglen. I 2018 ble bestanden halvert etter oterangrep.  Foto: privat

Nyheter

Stiftelsen Vegaøyan verdensarv har 18. mars sendt søknad om felling av fem skadeotere til Miljødirektoratet. En felling vil de skal skje før hekkesesongen i år starter.