BVS-elever vant nordisk konkurranse med denne logoen

Førsteklassinger ved BVS har laget logoen til et nystartet nordisk samarbeidsprosjekt med videregående skoler i Finland og Island.

Prosjektgruppen viser fram vinnerlogoen. Bak fra venstre: Halvor Eivind Ellingsen, Ulf Riesto, Oliver Sund, Amalie Regine Einvik. Foran f.v.: Maria Kristine Knoph, Annika Fagerli Olaussen og Ingeborg Jøraholmen. Anders Solli Oppegaard, Serina Qiang Vollan og Malin Henrichsen er også med i prosjektgruppen.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

FNs bærekraftsmål står sentralt i prosjektet som er treårig og startet i fjor. Det er fullfinansiert av Nordisk råd og inngår i utdanningsprogrammet Nordplus.