Atlantis får tillatelse

Nordland fylkeskommune har gitt Atlantis Subsea Farming tillatelse til å knytte sin utviklingstillatelse til SinkabergHansens lokalitet i Otervika.

Her er en «Atlantis-merde» i overflaten. Denne kan senkes ned under vannskorpa.   Foto: Atlantis Subsea Farming

Nyheter

Atlantis Subsea Farming søkte i april 2020 om tillatelse til å knytte sin utviklingstillatelse til SinkabergHansens lokalitet i Otervika i Bindal kommune. Utviklingstillatelsen gjelder nedsenkbare merder.