Derfor ble det innvilget dispensasjon på Sømnes

At en turveg ned til sjøen kan komme til å anses som privatisert ble ikke avgjørende for å nekte oppføring av bolig utenfor byggegrensen.

Rød markering viser tomten hvor det skal oppføres enebolig og garasje på Sømnes, utenfor Berg sentrum.   Foto: Illustrasjon fra Sømna kommunes saksfremlegg.

Nyheter

Formannskapet i Sømna, har 25. mars i ekstraordinært møte, enstemmig og uten diskusjon gitt dispensasjon til å oppføre enebolig med garasje 1,5 meter utenfor byggegrensen i reguleringsplanen for Lille Galten på Sømnes. Dermed kan boligen plasseres 1,5 meter nærmere en turveg som er regulert inn i området.