Trenger plan for å sikre vann til hus og hytter

Politikerne ønsker å få lagt frem et forslag på fremdriftsplan på råvannssituasjonen og en vedlikeholdsplan på ledningsnettet i Vega.

Sivilforsvarsgruppen fra Brønnøy kalt inn til Vega for å pumpe vann og passe på at vannslangene som ble lagt fra Svartvatnet ikke frøs fast under vannkrisen i februar. Nå ber politikerne om en vedlikeholdsplan.   Foto: LINE RASCH BLOMSTERVIK/THOMAS BAKKEN

Nyheter

I en forvaltningsrapport som er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge på oppdrag fra kontrollutvalget i Vega, kommer det frem at det er flere utfordringer knyttet til vannverket i kommunen. Vannkvaliteten er god, men vannforsyningssystemet har sine svakheter.