Kystverket om kai: – I grenseland sjøsikkerhetsmessig

Kystverket har gjennomført en nautisk vurdering av Toft næringsområde.

Slik ser skissene ut for landbasert oppdrett ved Toft. Merk at dette er prinsippskisser, ikke ferdige planer.  Foto: Aquaculture Innovation AS

Nyheter

Der kommer det frem at utbyggingen kan være problematisk for sjøtrafikken i leden gjennom området i Toftsundet.