Her ligger flyvraket ved Gåsholman

Motoren er hevet, men rundt 100 meter fra Less Gåsøya ligger det rester av et engelsk jagerfly.
Nyheter

I en høringsuttalelse til Codfarms søknad om torskeoppdrett ved Gåsholman skriver fritidsdykker Geir Nordvik at det ligger rester av et fly på bunnen i nærheten av Gåsholman.