– Vi må tenke annerledes for å møte utfordringene

Antall endre over 80 år er stigende på Vega.

Elin Støylen har ledet prosjektet «Leve hele livet» på Vega som har blitt til en vedtatt strategisk handlingsplan for eldreomsorgen i kommunen.   Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Vega kommunestyre har nylig vedtatt en strategisk handlingsplan for eldreomsorgen i kommunen for perioden 2021 til 2023. Dette er i tråd med stortingsmeldingen «Leve hele livet».