Fra gammelt av

«Hopp i baljen - no e dæ bading»

Uten bad og innlagt vann foregikk helgevasken i en liten blekkbalje.

Vi dro vannbøttene på kjelken vinterstid, cirka en kilometer, så det var viktig å ikke sløse med vannet

Nyheter

For de som ikke har opplevd en tid hvor vannet måtte hentes og bæres fra elva eller brønnen, hvor det ikke var baderom i husene, og slett ikke toalett, er det sikkert umulig å forestille seg hvordan det var da renholdet måtte foregå i en balje - på kjøkkengulvet.