Statsforvalteren mener kommunen ikke kan godkjenne Toft-prosjektet

Statsforvalteren i Nordland mener Aquaculture Innovations landbaserte oppdrettsprosjekt på Toft vil ødelegge viktige miljøverdier og at kommunen ikke kan godkjenne prosjektet slik det foreligger.

Slik ser skissene ut for landbasert oppdrett ved Toft. Ifølge utbygger er dette prinsippskisser, ikke ferdige planer. Nå har imidlertid statsforvalteren satt foten ned for prosjektet, og mener eventuell godkjenning må gjøres av departementet.  Foto: Aquaculture Innovation AS

Nyheter

I en høringsuttalelse datert 17. mars skriver statsforvalteren at de har en innsigelse til detaljreguleringsplanen for Toft Næringsområde - der Aquaculture Innovation vil etablere et næringsområde på 500 dekar som blant annet inneholder et landbasert oppdrettsanlegg.