Person smittet i Sømna

Cirka 30 nærkontakter er identifisert til den Covid-19-smittede i Sømna, og rundt 100 personer er satt i ventekarantene.
Nyheter

Ordfører Hans Gunnar Holand hadde da blitt underrettet om at en covid-19 test tatt onsdag 31.03.21 var positiv.

- Kommunehelsetjenesten driver smittesporing og nærkontakter vil bli kontaktet og informert fortløpende om situasjonen. Sømna kommune følger situasjonen tett og vil komme med mer utfyllende informasjon etter hvert, skriver Holand.

Nærkontakter identifisert

Sent fredag kveld kommer kommunen med oppdatert informasjon i en ny pressemelding. Fredag kveld har kommune satt krisestab. Kommunehelsetjenesten har startet smittesporing, og cirka 30 nærkontakter er identifisert, kontaktet og satt i smittekarantene.

- Smittesporingsteamet jobber nå videre med å avdekke forgreninger i kontaktnettet. Over 100 personer er satt i ventekarantene som følge av at de deler husstand med en nærkontakt, melder kommunen.

Fredag kveld har Sømna legekontor vært åpent for testing. Kommunehelsetjenesten melder om at det kl. 21 fredag er tatt 26 tester i Sømna.

Åpent for testing

Sømna legekontor vil også lørdag 3. april 2021 holde åpent for testing i tidsrommet 11-13. Det er ikke nødvendig med timebestilling.

Sømna kommune har åpen koronatelefon lørdag i tidsrommet 10-14. De som har mistanke om at de kan være berørt av situasjonen kan kontakte kommunen på telefon: 750 15 111.

Sømna kommune melder at de følger situasjonen tett. Kommunen vil lørdag 3. april 2021 holde nytt møte i kriseledelsen, og vil da kunne komme med oppdatert informasjon.