Får midlertidig tillatelse til bobilcamp ved havet

Presset på Sundsvoll var stort i fjor sommer, særlig var pågangen av bobilturister merkbar.

Trykket på Sundsvoll var stort sommeren 2020. Særlig pågangen fra bobiler som ville campe med utsikt mot Søla. Nå har formannskapet gitt midlertidig dispensasjon for å etablere en bobilcamp for å hindre villcamping.  

Nyheter

Kurt Møller og Merethe Haugen har søkt om tillatelse til midlertidig omdisponering av 20 dekar dyrket mark på Sundsvoll. Dette arealet ligger like ved et statlig sikret friluftsområde og Vegatrappa.