Revisjonsrapport: Avdekket stor risiko

Kontrollutvalg ber kommunestyret i Sømna rette krav til kommunedirektør om tiltak etter revisjonsrapport.

For at den enkelte skal kunne ettergå den kommunale saksbehandlingen, så må den være tilgjengelig og åpen for innsyn etter gjeldende regelverk. Dette kan være en utfordring i Sømna, fastslår Revisjon Midt-Norge i en forvaltningsrapport.   Foto: Bente Milde

Nyheter

Pressens offentlighetsutvalg ga i 2018 ut «Åpenhetsindeksen», som rangerer norske kommuner etter hvor åpne de er. Sømna kom da blant de 20 på lista som kommer ut som minst åpne, med 4 poeng av 30,5 mulige.