Museet skal løfte fram musikken

Musikktradisjonen i Velfjord blir del av den nye faste utstillingen ved Helgeland Museum i Hommelstø, ifølge direktør Janicke Kernland.

Helgeland Museum-direktør Janicke Kernland sier musikkarven blir en del av den nye basisutstillingen.  Foto: Magnar Solbakk

Nyheter

I et leserbrev kritiserer musiker Arild Aune museet for manglende interesse for de mange notene fra Velfjords musikktradisjon som de har i sin samling.

Til dette svarer Kernland:

- Arild Aune beskriver rikdommen av notemusikk i samlingen i Velfjord, som Helgeland Museum forvalter. Samlingen omfatter ikke bare skrevet musikk, men også instrumenter. For tiden jobber vi, med en ny basisutstilling som åpner i april i år. Musikk har en sentral plass i denne utstillingen. Vi viser instrumentene, dansene og har en lyttestasjon for visene. Teknikken er lagt til rette at vi kan få alle slåttene tilgjengelig etter den har blitt digitalisert, både i utstillingen og på nettet. Vi gleder oss å over å lese at musikken er levende!