Fylkene krever forhandlinger med staten om ferjepriser

Dersom reduserte ferjepriser skal bli en realitet allerede i vår, haster det enormt, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

- Skal dette komme i revidert slik at det kan innføres allerede i år, har vi ikke annet enn tida og veien, sier Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Allerede mandag kveld, like etter at ferjeforliket mellom «firerbanden» Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV, samt Rødt, var på plass, tok Norvoll kontakt med sine kolleger i alle fylkene for å bane vei for forhandlinger med staten om ferjeprisene.