Fare for flom

Fra onsdag ettermiddag er det fare for flom i Nordland.
Nyheter

Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i et gult farevarsel  (moderat fare).