Befolkningsnedgang på Sør-Helgeland i 2020

Brønnøy og Vevelstad har vekst, men totalen er negativ.
Nyheter

Det viser de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå. Mens Brønnøy fikk 3 flere innbyggere og Vega har 4 i pluss, så har de andre kommunene en samlet befolkningsnedgang på 18 personer.