Statsforvalteren krever å få havnesjefens lydopptak

Klagebehandlingen kan ikke kan gjennomføres uten innsyn i opptaket.

Statsforvalteren krever at lydopptaket havnesjef Sølvi Kristoffersen gjorde under møtet 2. desember 2019 oversendes for klagebehandling. Kristoffersen og hennes advokat Brynjar Østgård - som representerer både havna og Kristoffersen privat - mener opptaket ble gjort privat. Statsforvalteren stiller også spørsmål ved om advokaten kan besvare innsynskrav som er sendt til Brønnøy havn.  Foto: Simon Aldra

Vi presiserer at et advokatkontor ikke kan utøve myndighet etter offentleglova på vegne av Brønnøy Havn.

Statsforvalteren i Nordland
Nyheter

Det kommer frem i et brev fra Statsforvalteren i Nordland til Brønnøy havn.