Omorganiserer renholdere og ansetter renholdsleder

Fra 1. januar ble alle renholdere i Sømna kommune flyttet fra flere ulike områder til eiendomsavdelingen. Onsdag vedtok formannskapet å styrke budsjettet på renhold og ansette en ny renholder med lederansvar.

Områdeleder Audhild Bang Rande fikk gjennomslag for sin argumentasjon om å øke renholdskapasiteten og ansette en renholdsleder i Sømna kommune for å dekke det faktiske behovet.  Foto: Bente Milde

Nyheter

Kommunens renholdere har tidligere vært fordelt mellom de ulike områdene i kommunen, altså de har sortert under ledelsen ved sykehjemmet, skolene og annet.