Brønnøy kommune selger aksjene sine i Torghatten

Etter en lengre debatt kom flertallet i kommunestyret til at kommunen skal selge sine aksjer i konsernet til EQT, og at man skal stemme for den påkrevde vedtektsendringen.

Kommunestyret i Brønnøy selger sine aksjer, kom flertallet frem til i et ekstraordinært møte torsdag ettermiddag. Møtet gikk på Teams, bildet er tatt under et tidligere møte.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Forslaget om å selge aksjene og å stemme for endringene i vedtektene i Torghatten ASA ble formelt fremmet av Senterpartiet og Høyre, og ble vedtatt mot Rødts og SVs tre stemmer, Marianne NIelsen, Rune Brennvik og Liv Solli.