Seks søkere til oppvekstsjef-stillingen

Mandag gikk fristen ut for å søke på stillingen som oppvekstsjef i Brønnøy kommune.

Terje Heggheim er rektor for voksenopplæringa og for tiden konstituert oppvekstsjef. Nå har han søkt på stillingen på permanent basis.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Det er seks søkere, og på søkerlista står blant annet Merethe Paulsen Blomstervik fra Utdanningsforbundet, konstituert oppvekstsjef Terje Heggheim og tidligere museumsdirektør Sten Rino Bonsaksen.