Sykehuset erkjenner feilbehandling

Etter en operasjon ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen oppdaget pasienten at vedkommende hadde blitt operert på feil side av kroppen. Sykehuset erkjenner feilen.
Nyheter

I 2020 ble en pasient operert ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen og oppdaget ved hjemkomst at de hadde operert på feil side av kroppen.