Vei i Vassbygda er kraftig opprustet

Stormarkveien, som går fra riksvei 76, forbi den nedlagte butikken til Julie Vatnan og til parkeringsplassen ved Kaldbekkviken, har før jul i 2020 blitt utbedret og reparert.
Nyheter

Stormarksveien som går fra fylkesvei 76 og til Vatnan er på 3.950 meter. Før jul ble det av Brønnøy kommune utført grøftrens, lagt ned nye stikkrenner, hevet veien med pukk og grus og gjort store forsterkninger helt fram til hytta og parkeringsplassen til Velfjord jeger- og fiskeforening.